สร้างบ้านใหม่

เมื่อลูกค้าสร้างบ้านมูลค่าการก่อสร้างตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไปไม่เกิน ล้าน รับ Gift Voucher สำหรับซื้อของใน เว็บไซต์ vbSupermarket.com มูลค่า 20,000 บาท 

เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2562 นี้เท่านั้น  

เงื่อนไขในการใช้ Gift Voucher

1. Gift Voucher สามารถใช้เป็นส่วนลดเงินสดมูลค่า 20,000 บาท ลูกค้าสามารถนำ Gift Voucher ไปใช้ในเว็บไซต์ VB Supermarket.com ใช้ได้ในหมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเท่านั้น

2. ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562

3. Gift Voucher มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับ Gift Voucher

4. Gift Voucher สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำอีกครั้งได้

5. Gift Voucher นี้ไม่ระบุผู้ใช้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากกรณีสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

6. ลูกค้าต้องทำการเซ็นต์สัญญาในการสร้างบ้านก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2562

    6.1 ลูกค้าจ่ายค่างวดตามสัญญางวดแรกเป็นจำนวนเงิน 20% ของมูลค่าสัญญาการก่อสร้างตามที่บริษัทระบุไว้โดยมีกำหนดโปรโมชั่นถึง 31 ธันวาคม 2562

    6.2 ลูกค้าจะได้รับ Gift Voucher ในวันที่ทำสัญญาแล้วจ่ายเงินครบ 20 % ของมูลค่าสัญญาการก่อสร้าง

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

สนใจสร้างบ้านคลิก